Auteur

Auteur

Dr. F.J. Los

Dr. F.J. Los

 

De auteur Frans Johannes Los (1950) studeerde geneeskunde in Groningen. Na vervulling van de dienstplicht als militair arts verrichtte hij zijn promotieonderzoek naar de serum-α-foetoproteine-screening van zwangeren op neurale buisdefecten bij de foetus in de afdeling Obstetrie en Gynaecologie van het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG). Vervolgens specialiseerde hij zich tot kinderarts in de afdeling Kindergeneeskunde, eveneens van het AZG. Twee jaar werkte hij als kinderarts in het St. Elisabeth Hospitaal te Curaçao, vandaar uit kwam hij in 1987 terecht bij de afdeling Klinische Genetica van het Erasmus MC te Rotterdam. Daar heeft hij zich vele jaren vrijwel uitsluitend bezig gehouden met de prenatale diagnostiek. Daarna heeft hij nog een paar jaar gewerkt bij de Teratologie Informatie Service van het RIVM. Thans houdt hij zich bezig met de geschiedenis van en het leven in de (voormalige) Nederlandse koloniën, in het bijzonder Nederlands-Indië.

De ontwikkelingen in het prenatale onderzoek van ongeboren kind ontwikkelen zich razendsnel, maar voor wie liever niet zelf medisch-wetenschappelijke artikelen in het Engels wil uitpluizen, is er een mooi alternatief in boekvorm: De toestand in de baarmoeder: het prenataal onderzoek van de foetus, geschreven door de auteur Dr. Frans. J. Los. Hierin wordt de laatste stand van zaken in het prenatale onderzoek beschreven, maar ook even besproken hoe het ook al weer zat met chromosomen, DNA en mutaties.